Gsm: 041 232 688
Tel: 02 3312 909
E-mail: info@edibo.si

Varnost in zdravje pri delu

Kemični, fizikalni in biološki dejavniki

Opravljamo periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških dejavnikov (osvetljenost, temperatura, hrup) v delovnem okolju za vse vrste dejavnosti.

Delovna oprema

Opravljamo periodične preglede in preizkuse za vso delovno opremo npr. za:

Izjava o varnosti

Izdelujemo strokovne podlage za izjavo o varnosti za vse vrste dejavnosti.

Strokovna izobraževanja

Pripravljamo in izvajamo usposabljanje delavcev za varno delo za vse vrste dejavnosti. Izvajamo še strokovno izobraževanje za varno delo:

Ravnanje s kemikalijami

Izvajamo usposabljanje delavcev za varno ravnanje s kemikalijami in izvajamo strokovne naloge svetovalca za kemikalije. Svetovalca za kemikalije morajo imenovati vse pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami.

Strokovni delavec za VPD

Na področju strokovnega svetovanja vam strokovni delavec za varnost pri delu: